De Exact Vastgoed Verhuis Checklist

1. Zodra je weet wanneer je gaat verhuizen

Huur oude woning opzeggen.
Huur oude garage opzeggen.
Oude woning te koop aanbieden.
Hypotheek regelen.
Verhuizing telefoon + internet + tv.
Met bewoners nieuwe huis afspraken maken over al of niet overnemen van vloerbedekking, gordijnen, antennes e.d.
Informeren naar mogelijkheden van huursubsidie.
Verhuisverlof regelen met werkgever.
Informeren naar mogelijke vergoeding verhuiskosten.
Informeren naar mogelijkheden belastingaftrek verhuiskosten.
Maten nieuwe huis opnemen (zie ook onder “Wat je van jouw nieuwe huis moet weten”).
Automatische overschrijvingen wijzigen of stopzetten.
Werkster opzeggen.
Glazenwasser opzeggen.
Verhuizer bellen en offerte vragen.
Afspraak maken met verhuizer.
Bij inkopen rekening houden met a.s. verhuizing.
Beginnen met alles op te ruimen wat je beter niet mee kunt nemen naar de nieuwe woning.

Naar een andere gemeente?

Bovendien als je in een andere plaats gaat wonen:
Vestigingsvergunning aanvragen bij de Gemeente waar je gaat wonen.
Stadsplattegrond of streekkaart kopen (sommige gemeenten hebben er ook een gratis voor nieuwe bewoners!).
Zelf eens gaan rondkijken in de buurt waar je gaat wonen.

Bij de Gemeente waar je gaat wonen informeren naar:
Scholen.
Winkels.
Verenigingen.
(Kleuter-)opvang.
Gezinszorg.
Maatschappelijk werk.
Medisch-opvoedkundig bureau.
Consultatiebureaus.
Oppascentrale.
Openbaar vervoer.
Systeem ophalen huisvuil.
Onroerend goed-belasting.
Bepalingen voor het plaatsen van schuren.
Bepalingen voor het plaatsen van schuttingen.
Voorschriften rond het schilderen aan de buitenkant van jouw nieuwe woning.
Parkeervoorschriften caravans e.d.
Voorschriften gebruik balkons.
Hondenbelasting.
Aanlijngebod voor honden.

2. Vier tot twee weken voor je gaat verhuizen

Lijst maken van te verzenden verhuiskaarten (zie ook onder “Wie moeten allemaal weten waarheen je verhuist?”).
Nieuwe visitekaartjes bestellen.
Nieuw briefpapier bestellen, enveloppen niet vergeten.
Huisarts inlichten.
Tandarts inlichten.
Specialist(en) inlichten.
Apotheker inlichten.
Ziekte kostenverzekering inlichten.
Gemeentesecretatie inlichten.
School inlichten.
Kinderen aanmelden bij nieuwe school(scholen).
Bank inlichten.
Nieuwe postbus aanvragen.
Verzekering huis en inboedel inlichten.
Levensverzekering inlichten.
Pensioenfonds inlichten.
Autoverzekering inlichten.
Schoolverzekering inlichten.
Eventuele overige verzekeringen inlichten.
Energie-leverancier zoeken.
Afspraak maken voor schoonmaken nieuwe woning.
Afspraak maken voor reiniging tapijten (meteen in nieuwe woning laten bezorgen).
Leesportefeuille opzeggen en wijzigen.
Naamplaatje laten maken.

3. De laatste twee weken voor de verhuizing

Opvang kleine kinderen op de verhuisdag regelen met familie en vrienden.
Opvang huisdieren op de verhuisdag regelen.
Huismeester inlichten.
Overdracht sleutel oude huis regelen.
Afspraak maken over laten branden verwarming oude huis.
Overdracht sleutels nieuwe huis regelen.
Zo nodig sleutels bij laten maken.
Afspraak maken over laten branden (of aansteken) verwarming in nieuwe huis.
Postbus opzeggen.
Sleutels postbus inleveren.
Geleend tuingereedschap teruggeven.
Andere van buren geleende zaken teruggeven.
Bibliotheekboeken terugbrengen.
Belangrijke papieren, die je niet direct nodig hebt, in een bankkluisje opbergen.
Kostbare sieraden e.d. in een bankkluisje opbergen.
Beginnen met inpakken.
Adreswijzigingen versturen.
Alles wat je niet meer mee wilt nemen naar het nieuwe huis opruimen, weggeven of b.v. via een kleine advertentie in de plaatselijke krant te koop aanbieden.

4. De laatste paar dagen voor de verhuizing

Nieuwe huis schoonmaken.
Vloerbedekking losmaken.
Vaste lampen afnemen.
Gordijnen (behalve op slaapkamers) afnemen.
Leveranciers inlichten.
Alles inpakken, wat je beslist niet op het laatste moment nodig hebt.
Makkelijke maaltijden in huis halen voor de avond voor de verhuizing en voor de verhuisdag zelf.
Controleren of er voldoende koffie in huis is.
De laatste ophaaldag van de Gemeentereiniging gebruiken om alles mee te geven wat nog kwijt moet.
Trommel wasmachine (laten) vastzetten.
Zorgen dat er voldoende geld bij de hand is.

5. Op de laatste dag en avond voor de verhuizing

Kinderen naar logeeradres brengen.
Huisdieren naar logeeradres brengen.
Koelkast afzetten en leegmaken.
Diepvriezer op de koudste stand zetten.
Koelkast drogen.
Uitneembare meubelen uit elkaar halen.
Proberen plaats voor verhuiswagen te reserveren met eigen auto en auto van bevriende buren.
Afscheid nemen van buren.
Laatste dingen inpakken.

6. Op de verhuisdag zelf

Laatste zaken in de laatste dozen pakken.
Laatste gordijnen afnemen.
Alle sleutels aan een draadje in de handbagage.
Medische papieren in de handbagage.
Geld en betaalcheques in de handbagage.
Zolder controleren op vergeten spullen.
Schuur controleren op vergeten spullen.
Alle kamers controleren op vergeten spullen.
Meterstanden opnemen.
Gas afsluiten (behalve als gasverwarming blijft).
Elektra afsluiten (behalve als stroom nodig is voor verwarming die blijft branden).
Waterleiding aftappen in de winter (ook als het niet vriest).
Alle ramen en deuren goed sluiten.
Sleutel afgeven aan de huismeester.

7. Na aankomst in de nieuwe woning

Kamers “merken” (zie “inpakken-uitpakken-handig en verstandig”).
Alles zoveel mogelijk meteen op de juiste plaats laten neerzetten.
Alle uitgepakte zaken meteen op eventuele verhuisschade controleren.
Afrekenen met jouw verhuizer en in overleg met de voorman, zijn medewerkers niet vergeten.
Een kamer zo snel mogelijk “bewoonbaar” maken.
Slaapkamergordijnen ophangen.
Koelkast en vrieskist even rust geven alvorens aan te sluiten.
Trommel wasmachine (laten) losmaken.

8. Na de verhuizing

Meubelen op hun plaats zetten.
Alles uitpakken, wat in kasten gaat.
Overige dozen uitpakken.
Naambordje aan de deur schroeven.
Eventuele verhuisschade melden aan uw verhuizer
Kontakt opnemen met jouw verhuizer over de lege verhuisdozen.
Eventuele schade aan de woning met de verhuurder regelen.
Verhuiskaart inzenden naar de Gemeentesecretarie.
Sleutel nieuwe postbus ophalen.
Adres in paspoort laten veranderen.
Adres op rijbewijs laten veranderen.
Controleren of de post nagezonden wordt.
Nieuwe automatische overschrijvingen regelen.
Als er ondanks verzonden adreswijziging toch nog post naar jouw oude adres gaat: briefje sturen aan de afzenders. Een adreswijziging zonder meer helpt dan kennelijk niet of wordt b.v. niet aan alle afdelingen doorgegeven.3

Wie moeten allemaal weten waarheen je verhuist?<

Jouw werkgever.
Familie.
Vrienden en kennissen.
Zakenrelaties.
De gemeente, waar je nu woont.
De gemeente, waarheen je verhuist.
Jouw huisarts.
Jouw specialist(en).
Jouw tandarts.
Jouw ziekenfonds.
Jouw apotheker.
Jouw ziektekostenverzekering.
Jouw autoverzekering.
Jouw levensverzekering.
Andere verzekeraars.
De bank.
De notaris.
Vaste leveranciers.
De school (scholen) van jouw kinderen.
Organisatoren van cursussen, waar je aan deelneemt.
Jouw begrafenisverzekering/vereniging.
Jouw garage.
Alle verenigingen waar je lid van bent.
Alle verenigingen waar jouw huisgenoten lid van zijn.
Jouw vakbond.
Jouw politieke partij.
Jouw dagbladen (afdeling abonnementenadministratie).
Jouw tijdschriften (afd. abonnementenadministratie).
Jouw omroepvereniging.
Andere charitatieve organisaties waar je lid van bent.
Kerk of levensbeschouwelijke instelling waar je lid van bent.
Postorderbedrijven waar je wel eens wat koopt.
Leveranciers, die je regelmatig folders op naam toesturen.
Leveranciers, die je regelmatig uitnodigen voor de vooropruiming.
De (nieuwe) eigenaar van de oude woning.

Wat je vooraf moet weten van jouw nieuwe huis4

Hoogte, breedte en lengtematen van alle kamers en andere ruimte.
Breedte van alle deuren.
Afstand van deuren tot de hoeken van de muur, waar ze in zitten.
Hoogte en breedte van alle ramen.
Mogelijkheden om zonwering te bevestigen.
Hoogte van muurtjes onder de ramen.
Beschikbare ruimte voor de koelkast.
Beschikbare ruimte voor gasfornuis.
Plaats aansluiting kabel en afstand tot de plaats waar je radio en TV wilt plaatsen.
Aantal en plaats stopcontacten.
Voorschriften van de huiseigenaar.
Voorschriften van de gemeente voor plaatsing schotel.
Wanneer de gemeentereiniging langskomt.
Is er aansluiting op het gasnet of niet.
Heeft jouw nieuwe huis aansluiting op Stadsverwarming?
Wanneer is de schoorsteen voor het laatst geveegd?
Is er een speciale aansluiting voor elektrisch koken?
Is het houden van huisdieren in jouw nieuwe woning toegestaan (zowel bij huur- als koopflats is dit soms verboden!).
Kan de verhuizer tot voor de deur komen?
Is er een hijsbalk aanwezig?
Is er een lift beschikbaar voor de verhuizing?

Inpakken – Uitpakken Handig en verstandig

Overleg het inpakken in ieder geval met uw verhuizer.
Begin met inpakken, zodra je de verhuisdozen in huis hebt. Er gaat meer tijd in zitten dan je denkt.
Geef elke kamer in het nieuwe huis een nummer.
Noteer op iedere verhuisdoos wat er in zit plus het nummer van de kamer, waar hij naar toe moet.
Als u verhuisdozen te kort denkt te komen: bel jouw verhuizer.
Kleding kunt je zo uit de kast in speciale garderobedozen hangen.
Kastjes e.d. op slot doen, sleutel aan een draadje in de handbagage.
Boeken verdelen over verschillende dozen. Open ruimte opvullen met lichte spulletjes.
Flessen rechtop in dozen. Brandbare of op ander manier gevaarlijke stoffen apart houden.
Vraag jouw verhuizer hoe je breekbare zaken het beste kunt inpakken. De verzekering tegen breuk geldt als regel alleen, als jouw verhuizer ook het inpakken heeft verzorgd!
Pak geen scherpe dingen bij kwetsbare zaken zoals b.v. grammofoonplaten.
Wasmachine alleen laten verhuizen met vastgezette trommel.
Spiegels en schilderijen niet inpakken: jouw verhuizer weet er raad mee.
Kleine planten bij elkaar in een doos zetten. Grote planten niet inpakken, daar zorgt de verhuizer voor.
Alles wat niet in dozen gaat van plaketiket of label voorzien en het nummer van de ruimte waar het heen moet er op zetten.
Bij aankomst in het nieuwe huis deze nummers meteen op de deurposten van de kamers aanbrengen!

Taxaties

Opdrachtbevestiging


NWWI


Scherpe prijs

Aankoopmakelaar

Bezichtiging


Onderhandelen


Afhandeling

Verhuischecklist

Als je gaat verhuizen


Een andere gemeente


De verhuisdag

Contact

Wegsken 5 - 6171 AN Stein


Tel. 06 - 1788 68 43


info@exact-vastgoed.nl