Jos Janssen
Register Makelaar Vastgoed
Taxateur onroerende zaken (RT)

Geboren in Sittard op 31 maart 1963 en opgegroeid in Urmond. Direct na mijn Maastrichtse studieperiode begonnen als jonge, zelfstandige ondernemer in de retail. Na dit 20 jaar met veel plezier te hebben gedaan, toch gedacht een carrièreswitch naar het vastgoed te maken.

Fris begonnen aan de beroepsopleiding makelaar o.g. en bij het Geleense vastgoedbedrijf BSB-Crombag makelaardij de eerste stappen gezet in de Vastgoed-branche. Hier was ik jarenlang werkzaam als makelaar in verkoop en verhuur van onroerend goed.

Na deze mooie leerzame tijd heb ik besloten om mijn kennis en ervaring ten dienste van mijn opdrachtgevers te stellen als zelfstandig ondernemer. In de jaren als makelaar heb ik mij bekwaamd in het begeleiden van aankomende huiseigenaren én als taxateur van woningen. Inmiddels ben ik aangesloten bij de branchevereniging VBO, gecertificeerd via S.C.V.M., en geregistreerd als taxateur bij het N.R.V.T.

Persoonlijke betrokkenheid heeft bij mij altijd hoog in het vaandel gestaan. In deze branche is het zelfs een “must”. Naast een deskundige werkwijze, wil ik oog blijven houden voor de personen die er direct mee te maken hebben. Ik besef me terdege dat een duidelijk taxatie-rapport belangrijk is voor een snelle financiële afwikkeling van het geheel.

Met EXACT-VASTGOED haalt u niet zomaar een taxateur in huis maar een gecertificeerd Register Taxateur….. waarborg voor deskundigheid en kwaliteit.
Verhuischecklist

1. Zodra je weet wanneer je gaat verhuizen

Huur oude woning opzeggen.
Huur oude garage opzeggen.
Oude woning te koop aanbieden.
Hypotheek regelen.
Verhuizing telefoon + internet + tv.
Met bewoners nieuwe huis afspraken maken over al of niet overnemen van vloerbedekking, gordijnen, antennes e.d.
Informeren naar mogelijkheden van huursubsidie.
Verhuisverlof regelen met werkgever.
Informeren naar mogelijke vergoeding verhuiskosten.
Informeren naar mogelijkheden belastingaftrek verhuiskosten.
Maten nieuwe huis opnemen (zie ook onder "Wat je van jouw nieuwe huis moet weten").
Automatische overschrijvingen wijzigen of stopzetten.
Werkster opzeggen.
Glazenwasser opzeggen.
Verhuizer bellen en offerte vragen.
Afspraak maken met verhuizer.
Bij inkopen rekening houden met a.s. verhuizing.
Beginnen met alles op te ruimen wat je beter niet mee kunt nemen naar de nieuwe woning.

Naar een andere gemeente?

Bovendien als je in een andere plaats gaat wonen:
Vestigingsvergunning aanvragen bij de Gemeente waar je gaat wonen.
Stadsplattegrond of streekkaart kopen (sommige gemeenten hebben er ook een gratis voor nieuwe bewoners!).
Zelf eens gaan rondkijken in de buurt waar je gaat wonen.

Bij de Gemeente waar je gaat wonen informeren naar:
Scholen.
Winkels.
Verenigingen.
(Kleuter-)opvang.
Gezinszorg.
Maatschappelijk werk.
Medisch-opvoedkundig bureau.
Consultatiebureaus.
Oppascentrale.
Openbaar vervoer.
Systeem ophalen huisvuil.
Onroerend goed-belasting.
Bepalingen voor het plaatsen van schuren.
Bepalingen voor het plaatsen van schuttingen.
Voorschriften rond het schilderen aan de buitenkant van jouw nieuwe woning.
Parkeervoorschriften caravans e.d.
Voorschriften gebruik balkons.
Hondenbelasting.
Aanlijngebod voor honden.

2. Vier tot twee weken voor je gaat verhuizen

Lijst maken van te verzenden verhuiskaarten (zie ook onder "Wie moeten allemaal weten waarheen je verhuist?").
Nieuwe visitekaartjes bestellen.
Nieuw briefpapier bestellen, enveloppen niet vergeten.
Huisarts inlichten.
Tandarts inlichten.
Specialist(en) inlichten.
Apotheker inlichten.
Ziekte kostenverzekering inlichten.
Gemeentesecretatie inlichten.
School inlichten.
Kinderen aanmelden bij nieuwe school(scholen).
Bank inlichten.
Nieuwe postbus aanvragen.
Verzekering huis en inboedel inlichten.
Levensverzekering inlichten.
Pensioenfonds inlichten.
Autoverzekering inlichten.
Schoolverzekering inlichten.
Eventuele overige verzekeringen inlichten.
Energie-leverancier zoeken.
Afspraak maken voor schoonmaken nieuwe woning.
Afspraak maken voor reiniging tapijten (meteen in nieuwe woning laten bezorgen).
Leesportefeuille opzeggen en wijzigen.
Naamplaatje laten maken.

3. De laatste twee weken voor de verhuizing

Opvang kleine kinderen op de verhuisdag regelen met familie en vrienden.
Opvang huisdieren op de verhuisdag regelen.
Huismeester inlichten.
Overdracht sleutel oude huis regelen.
Afspraak maken over laten branden verwarming oude huis.
Overdracht sleutels nieuwe huis regelen.
Zo nodig sleutels bij laten maken.
Afspraak maken over laten branden (of aansteken) verwarming in nieuwe huis.
Postbus opzeggen.
Sleutels postbus inleveren.
Geleend tuingereedschap teruggeven.
Andere van buren geleende zaken teruggeven.
Bibliotheekboeken terugbrengen.
Belangrijke papieren, die je niet direct nodig hebt, in een bankkluisje opbergen.
Kostbare sieraden e.d. in een bankkluisje opbergen.
Beginnen met inpakken.
Adreswijzigingen versturen.
Alles wat je niet meer mee wilt nemen naar het nieuwe huis opruimen, weggeven of b.v. via een kleine advertentie in de plaatselijke krant te koop aanbieden.

4. De laatste paar dagen voor de verhuizing

Nieuwe huis schoonmaken.
Vloerbedekking losmaken.
Vaste lampen afnemen.
Gordijnen (behalve op slaapkamers) afnemen.
Leveranciers inlichten.
Alles inpakken, wat je beslist niet op het laatste moment nodig hebt.
Makkelijke maaltijden in huis halen voor de avond voor de verhuizing en voor de verhuisdag zelf.
Controleren of er voldoende koffie in huis is.
De laatste ophaaldag van de Gemeentereiniging gebruiken om alles mee te geven wat nog kwijt moet.
Trommel wasmachine (laten) vastzetten.
Zorgen dat er voldoende geld bij de hand is.

5. Op de laatste dag en avond voor de verhuizing

Kinderen naar logeeradres brengen.
Huisdieren naar logeeradres brengen.
Koelkast afzetten en leegmaken.
Diepvriezer op de koudste stand zetten.
Koelkast drogen.
Uitneembare meubelen uit elkaar halen.
Proberen plaats voor verhuiswagen te reserveren met eigen auto en auto van bevriende buren.
Afscheid nemen van buren.
Laatste dingen inpakken.

6. Op de verhuisdag zelf

Laatste zaken in de laatste dozen pakken.
Laatste gordijnen afnemen.
Alle sleutels aan een draadje in de handbagage.
Medische papieren in de handbagage.
Geld en betaalcheques in de handbagage.
Zolder controleren op vergeten spullen.
Schuur controleren op vergeten spullen.
Alle kamers controleren op vergeten spullen.
Meterstanden opnemen.
Gas afsluiten (behalve als gasverwarming blijft).
Elektra afsluiten (behalve als stroom nodig is voor verwarming die blijft branden).
Waterleiding aftappen in de winter (ook als het niet vriest).
Alle ramen en deuren goed sluiten.
Sleutel afgeven aan de huismeester.

7. Na aankomst in de nieuwe woning

Kamers "merken" (zie "inpakken-uitpakken-handig en verstandig").
Alles zoveel mogelijk meteen op de juiste plaats laten neerzetten.
Alle uitgepakte zaken meteen op eventuele verhuisschade controleren.
Afrekenen met jouw verhuizer en in overleg met de voorman, zijn medewerkers niet vergeten.
Een kamer zo snel mogelijk "bewoonbaar" maken.
Slaapkamergordijnen ophangen.
Koelkast en vrieskist even rust geven alvorens aan te sluiten.
Trommel wasmachine (laten) losmaken.

8. Na de verhuizing

Meubelen op hun plaats zetten.
Alles uitpakken, wat in kasten gaat.
Overige dozen uitpakken.
Naambordje aan de deur schroeven.
Eventuele verhuisschade melden aan uw verhuizer
Kontakt opnemen met jouw verhuizer over de lege verhuisdozen.
Eventuele schade aan de woning met de verhuurder regelen.
Verhuiskaart inzenden naar de Gemeentesecretarie.
Sleutel nieuwe postbus ophalen.
Adres in paspoort laten veranderen.
Adres op rijbewijs laten veranderen.
Controleren of de post nagezonden wordt.
Nieuwe automatische overschrijvingen regelen.
Als er ondanks verzonden adreswijziging toch nog post naar jouw oude adres gaat: briefje sturen aan de afzenders. Een adreswijziging zonder meer helpt dan kennelijk niet of wordt b.v. niet aan alle afdelingen doorgegeven.

Wie moeten allemaal weten waarheen je verhuist?

Jouw werkgever.
Familie.
Vrienden en kennissen.
Zakenrelaties.
De gemeente, waar je nu woont.
De gemeente, waarheen je verhuist.
Jouw huisarts.
Jouw specialist(en).
Jouw tandarts.
Jouw ziekenfonds.
Jouw apotheker.
Jouw ziektekostenverzekering.
Jouw autoverzekering.
Jouw levensverzekering.
Andere verzekeraars.
De bank.
De notaris.
Vaste leveranciers.
De school (scholen) van jouw kinderen.
Organisatoren van cursussen, waar je aan deelneemt.
Jouw begrafenisverzekering/vereniging.
Jouw garage.
Alle verenigingen waar je lid van bent.
Alle verenigingen waar jouw huisgenoten lid van zijn.
Jouw vakbond.
Jouw politieke partij.
Jouw dagbladen (afdeling abonnementenadministratie).
Jouw tijdschriften (afd. abonnementenadministratie).
Jouw omroepvereniging.
Andere charitatieve organisaties waar je lid van bent.
Kerk of levensbeschouwelijke instelling waar je lid van bent.
Postorderbedrijven waar je wel eens wat koopt.
Leveranciers, die je regelmatig folders op naam toesturen.
Leveranciers, die je regelmatig uitnodigen voor de vooropruiming.
De (nieuwe) eigenaar van de oude woning.

Wat je vooraf moet weten van jouw nieuwe huis

Hoogte, breedte en lengtematen van alle kamers en andere ruimte.
Breedte van alle deuren.
Afstand van deuren tot de hoeken van de muur, waar ze in zitten.
Hoogte en breedte van alle ramen.
Mogelijkheden om zonwering te bevestigen.
Hoogte van muurtjes onder de ramen.
Beschikbare ruimte voor de koelkast.
Beschikbare ruimte voor gasfornuis.
Plaats aansluiting kabel en afstand tot de plaats waar je radio en TV wilt plaatsen.
Aantal en plaats stopcontacten.
Voorschriften van de huiseigenaar.
Voorschriften van de gemeente voor plaatsing schotel.
Wanneer de gemeentereiniging langskomt.
Is er aansluiting op het gasnet of niet.
Heeft jouw nieuwe huis aansluiting op Stadsverwarming?
Wanneer is de schoorsteen voor het laatst geveegd?
Is er een speciale aansluiting voor elektrisch koken?
Is het houden van huisdieren in jouw nieuwe woning toegestaan (zowel bij huur- als koopflats is dit soms verboden!).
Kan de verhuizer tot voor de deur komen?
Is er een hijsbalk aanwezig?
Is er een lift beschikbaar voor de verhuizing?

Inpakken - Uitpakken Handig en verstandig

Overleg het inpakken in ieder geval met uw verhuizer.
Begin met inpakken, zodra je de verhuisdozen in huis hebt. Er gaat meer tijd in zitten dan je denkt.
Geef elke kamer in het nieuwe huis een nummer.
Noteer op iedere verhuisdoos wat er in zit plus het nummer van de kamer, waar hij naar toe moet.
Als u verhuisdozen te kort denkt te komen: bel jouw verhuizer.
Kleding kunt je zo uit de kast in speciale garderobedozen hangen.
Kastjes e.d. op slot doen, sleutel aan een draadje in de handbagage.
Boeken verdelen over verschillende dozen. Open ruimte opvullen met lichte spulletjes.
Flessen rechtop in dozen. Brandbare of op ander manier gevaarlijke stoffen apart houden.
Vraag jouw verhuizer hoe je breekbare zaken het beste kunt inpakken. De verzekering tegen breuk geldt als regel alleen, als jouw verhuizer ook het inpakken heeft verzorgd!
Pak geen scherpe dingen bij kwetsbare zaken zoals b.v. grammofoonplaten.
Wasmachine alleen laten verhuizen met vastgezette trommel.
Spiegels en schilderijen niet inpakken: jouw verhuizer weet er raad mee.
Kleine planten bij elkaar in een doos zetten. Grote planten niet inpakken, daar zorgt de verhuizer voor.
Alles wat niet in dozen gaat van plaketiket of label voorzien en het nummer van de ruimte waar het heen moet er op zetten.
Bij aankomst in het nieuwe huis deze nummers meteen op de deurposten van de kamers aanbrengen!

DOWNLOAD deze Verhuischecklist als PDF

Gepost in Uncategorised

U kunt ons inschakelen voor een aankoopbegeleiding Aankoopbemiddeling: bezichtiging, onderhandeling, afhandeling

Het proces

Bezichtigingen

Je doet wat je zelf kunt en ik doe de rest! Door de vele koophuizensites op internet is het woningaanbod inzichtelijker en toegankelijker geworden.
Heb je een huis op het oog? Dan raad ik je aan de eerste keer zelf te gaan kijken. In de meeste gevallen ga ik dus pas bij de tweede bezichtiging met je mee, tenzij je mij er liever meteen bij betrekt. Tegelijkertijd ga ik voor je aan de slag met de achtergrondinformatie. Ik onderzoek allerlei gegevens die de aankoop zouden kunnen beïnvloeden. Als al deze zaken duidelijk zijn bespreek ik dit met je/jullie in een persoonlijk gesprek.

Onderhandelen

Voldoet het huis aan je eisen en heb je besloten tot aankoop over te gaan, dan bepalen we samen een onderhandelingsstrategie. We kijken wat een reëel openingsbod is, en vervolgens breng ik dit namens je uit. Om succesvol te kunnen onderhandelen is het noodzakelijk om op de hoogte te zijn van alle regels en voorschriften die gelden bij de aanschaf van een huis. Als aankoopmakelaar heb ik hiermee ervaring en ben ik niet emotioneel betrokken bij het proces. Hierdoor kan ik op een objectieve manier de best mogelijke prijs kan bedingen. Maar uiteraard ben jezelf degene die het laatste woord heeft in de onderhandelingen over de aankoop van het huis.
Gedurende het gehele proces onderhoud ik contact met de verkoper of de verkopende makelaar, en ik zorg er voor dat je bij iedere stap op de hoogte blijft van de situatie. Als de onderhandelingen gunstig verlopen en de koop gesloten wordt, ontvang ik de koopovereenkomst van de verkopende partij. Deze overeenkomst controleer ik voor je, zodat je zeker weet dat alle afspraken, uitzonderingen, mogelijke problemen en eventuele ontbindende voorwaarden op papier staan. Tenslotte maken we samen een afspraak om de koopovereenkomst door te nemen en te tekenen.
Maar daarmee houdt mijn dienstverlening nog niet op. Bij aankoopbegeleiding blijf ik betrokken bij het gehele traject, tot en met de overdracht bij de notaris.

Afhandeling

Als de overeenkomst getekend is en er een afspraak gemaakt is voor de notariële overdracht (transport bij de notaris) inspecteren we op de dag van de overdracht samen het huis. Blijkt tijdens deze inspectie dat er aan bepaalde voorwaarden niet voldaan is, onderneem ik actie om deze problemen op te lossen. Tijdens deze controle worden ook de meterstanden voor gas, licht en water opgenomen. Na alles gecontroleerd te hebben gaan we naar de notaris, waar de akte van levering wordt ondertekend en de sleutels worden overgedragen.

Complete begeleiding: Tarief vrijblijvend op aanvraag 06-17886843

Begeleiding is meestal vanaf de 2e bezichtiging tot en met het bezoek bij de notaris.

Wat wordt er voor U gedaan?
 • Het bezichtigen van de woning met advisering over allerlei zaken.
 • Het onderzoeken van alle benodigde informatie
 • Advisering over wat er wanneer gedaan moet worden (stappenplan)
 • Begeleiding bij een eventuele bouwkundige keuring
 • Het bespreken en adviseren van de aankoop-strategie
 • Onderhandelingen voeren met de verkopende makelaar!!!
 • Controle, begeleiding en uitleg verstrekken bij het tekenen de koopovereenkomst
 • Controle van de notariële documenten
 • Eindinspectie van de woning
 • Begeleiding bij het bezoek aan de notaris

Het belangrijkste voor uw als consument: “een aankoopmakelaar verdient zichzelf altijd weer terug”!

Gepost in Uncategorised

Een snelle service voor een eerlijk tarief!

 • Vast 'ALL INCLUSIVE' taxatietarief (inclusief BTW, Validatiekosten en kadasterkosten)
 • Na opname van de woning ontvangt u binnen 4 werkdagen het rapport conform de regels van NHG (Nationale Hypotheek Garantie)
 • Onze taxatie wordt door iedere bank/geldverstrekker geaccepteerd.

Natuurlijk zijn wij aangesloten bij NWWI, en ontvangt u dus een volgens NWWI-normen gevalideerd taxatierapport. (Uw hypotheekadviseur stelt vast of dit een vereiste is van uw geldverstrekker)

Het NWWI (Nationaal Woning Waarde Instituut) is opgericht om financiers en consumenten zekerheid te bieden over de waarde van woningen en is erkend voor de Nationale Hypotheek Garantie. Het NWWI is een non-profit organisatie waarmee je zeker weet dat de vastgestelde waarde van de woning correct is. Hypotheekfraude door onjuiste taxaties wordt hierdoor voorkomen. Alle taxateurs die bij deze organisatie aangesloten zijn, dienen te voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en werken volgens een vaste, objectieve en controleerbare taxatiemethode. 

Gepost in Uncategorised

CONTACT